Dopunite CityCard karticu

Kartica
Plaćanje
Kraj!

Poštovani putnici,

obavještavamo Vas da od oktobra počinje novi sistem elektronske naplate karata. Zbog zamjene postojećeg sistema ne vršimo dopune, a od 23. septembra neće vrijediti trenutne elektronske kartice. Neutrošeni iznos bit će prebačen na nove kartice koje će biti dostupne besplatno, uz predočenje stare.
Cilj je olakšati korištenje naših usluga i iz tog razloga Vas molimo za strpljenje.

Vaš Centrotrans


Provjerite stanje