Dopunite CityCard karticu

Kartica
Plaćanje
Kraj!

Dopunite kredit


Unesite Vaš broj CityCard kartice i iznos koji želite dopuniti.


* Možete dopuniti ili provjeriti stanje CityCard kartice za vožnju u GRAS ili Centrotrans busevima. Cijene su izražene isključivo u KM.
PikPay


Provjerite stanje